Kalite, Çevre ve İş Güvenliği

 ENOKS ENERJİ olarak:

  • Faaliyetlerimizi Kalite, Çevre, İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun olarak gerçekleştirmeyi,
  • Faaliyetlerimizde Çevreye, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarına sebebiyet vermemeye yönelik sistemler kurmayı ve geliştirmeyi,
  • Çevreyi korumaya önem vererek ve bu doğrultuda davranarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
  • Atıkları azaltmak, geri dönüşüm oranını artırmak için gerekli farkındalığı yaratarak, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
  • Müşteri odaklı davranarak beklentilerini karşılamak için gerekli özveriyi, sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
  • Acil durumlara hızlı ve yapıcı olarak müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
  • Uygulamalarımızda ilgili taraflarımıza karşı şeffaf olmayı,
  • Firmamız Kalite- Çevre –İSG hedeflerine uygun olarak, iç ve dış hususlarımızın bilincinde hareket eden, uygunluk yükümlülüklerine uygun faaliyetler gerçekleştiren, yönetim sistemimiz için gerekli çalışmaları planlayan, uygulayan, sürekli kontrol eden ve iyileştiren bir yönetim anlayışında çalışmalarımızı devam ettireceğimizi taahhüt ederiz.

 

ENOKS Enerji Kalite, Çevre ve İş Güvenliği hususunda;

Sertifikalarına sahiptir.