Temiz Su Arıtma Tesisleri

» AG(Alçak Gerilim) Dağıtım panoları,
» Kompanzasyon sistemi ve harmonik filtrasyon,
» MCC-PLC Panoları,
» Enerji izleme ve raporlama,
» GSM, RF Haberleşme sistem çözümleri,
» SCADA/DCS Sistemlerinin kurulması ve mühendislik hizmetleri,
» PLC/RTU Sistemlerinin kurulması ve mühendislik hizmetleri,
» Enstrüman temin ve kalibrasyonlarının yapılması,
» Saha montaj ve devreye alma