Atıksu Arıtma Sistemleri

ENOKS Enerji Otomasyon Sistemleri  atıksu arıtma sistemlerinde tüm prosesin izlenmesi, kontrolü, geçmişe dönük sistem verilerinin raporlaması, enerji verimliliği gibi elektrik ve otomasyon olarak anahtar teslimi sistem çözüm önerileri sunmaktadır.

» AG(Alçak Gerilim) Dağıtım panoları,
» Kompanzasyon sistemi ve harmonik filtrasyon,
» MCC-PLC Panoları,
» Enerji izleme ve raporlama,
» GSM, RF Haberleşme sistem çözümleri,
» SCADA/DCS Sistemlerinin kurulması ve mühendislik hizmetleri,
» PLC/RTU Sistemlerinin kurulması ve mühendislik hizmetleri,
» Enstrüman temin ve kalibrasyonlarının yapılması,
» Saha montaj ve devreye alma