Alçı Fabrikaları

Enoks Enerji alçı fabrikalarında fırın hattı, mikser grupları, kalsinasyon grubu,öğütme, perlit genleştirme grupları olmak üzere tüm proses noktalarının izlenmesi, kontrolü, geçmişe dönük dataların kayıt edilmesi ve raporlanmasını sağlamaktadır.

» OG(Orta Gerilim) hücre temini ve kesicileri,
» AG(Alçak Gerilim) Dağıtım panoları,
» Kompanzasyon sistemi ve harmonik filtrasyon,
» MCC-PLC Panoları,
» Enerji izleme ve raporlama,
» SCADA/DCS Sistemlerinin kurulması ve mühendislik hizmetleri,
» PLC/RTU Sistemlerinin kurulması ve mühendislik hizmetleri,
» Enstrüman temin ve kalibrasyonlarının yapılması,
» Saha montaj ve devreye alma